Project Overview

CCCB

Limpieza de cristales en el Muro Cortina en el “Pati de les Dones del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona” (CCCB) utilizando una plataforma elevadora de 30mt.

UP